Máte pracovnoprávny problém?

Pracovno právna poradňa – JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Koľkokrát môžem ísť k lekárovi? Mám nárok na odstupné? Kedy si môžem čerpať dovolenku? Musím pracovať nadčas? Môžem zamestnanca preradiť na inú prácu? Čo musí obsahovať výpoveď? To a mnoho iných problémov každý deň trápi ľudí v práci. Riešením je Pracovno právna poradňa. 

Nehľadajte všeobecné rady na internete. Spoľahnite sa na radu advokáta, ktorá rieši priamo Váš problém, nie problém niekoho iného…

 

Pracovno právna poradňa - Opýtať sa advokáta:


Pracovno právna poradňa - Aký je postup?

Odpoveď do 24h

Cena: 125€

Odpoveď do 3 dní

Cena: 95€

Odpoveď do 5 dní

Cena: 65€

Pracovno právna poradňa - Kto Vám odpovedá?

Volám sa Patrik Ozimanič a som advokát. Už na škole ma pracovné právo bavilo zo všetkých odvetví azda najviac. Keď som prečítal povinnú literatúru, našiel som si ďalšie knihy a učebnice, v ktorých som hľadal odpovede na otázky z pracovného práva. 
Pracovné právo som si vybral ako 3. povinný štátnicový predmet popri (občianskom a trestnom práve).

Následne som v rámci získania titulu JUDr. absolvoval rigorózne konanie na katedre pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, kde som okrem ústnej skúšky spracoval aj rigoróznu prácu na tému “Ochrana súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch s osobitným zreteľom na aplikáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679”.

V advokácii pôsobím už od štúdia na vysokej škole. V doterajšej praxi som poradil množstvu ľudí, ako môžu a nemôžu postupovať v zamestnaní, pričom niekoľkých z nich som aj úspešne zastupoval v súdnom konaní. Ak sa o mne chcete dozvedieť viac, kliknite sem

Pracovná poradňa sa venuje problematike upravenej najmä v týchto zákonoch:

Nevenujem sa však otázkam týkajúcim sa práva sociálneho zabezpečenia, teda problematike zákona o sociálnom poistení a zákona zdravotnom poistení (teda problematike dávok). 

patrik ozimanič pracovná poradňa

Teším sa na spoluprácu,

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

 

Chcem s advokátom radšej konzultovať osobne / telefonicky